Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TR 419210:2019

Primenjivost CEN standarda na uređaj za kreiranje kvalifikovanog elektronskog žiga prema Uredbi EU br. 910/2014 (eIDAS)

Applicability of CEN Standards to Qualified Electronic Seal Creation Device under the EU Regulation N°910/2014 (eIDAS)
24. 6. 2019.

Опште информације

60.60     24. 6. 2019.

ISS

I224

Tehnički izveštaj

35.030     35.240.63  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj dokument razmatra zahteve eIDAS regulative i slučaje korišćenja za uređaje za kreiranje kvalifikovanog elektronskog žiga i kako se ovi zahtevi mogu ispuniti standardima.
Ovi slučajevi korišćenja će uzeti u obzir razlike u članovima 26 i 36 eIDAS-a o (jedinstvenoj) kontroli potpisnika i kreatora žiga svojih podataka o potpisu/kreaciji žiga, uz istovremeno prepoznavanje istovetnosti.
Ovo može dovesti do identifikacije uslova za ažuriranje postojećih standarda.
Predložen sadržaj je sledeći:
1 Predmet i područje primene
2 Reference
3 Termini i definicije
3.1 Terminologija
3.2 Skraćenice
4 Razmatranje relevantnih regulatornih zahteva
5 Slučajevi korišćenja
6 Analiza karakteristika Standarda i slučajeva korišćenja
6.1 EN 419 211-x
6.1.1 Glavne karakteristike koje se odnose na slučajeve korišćenja
6.1.2 Primenjivost na slučajeve korišćenja
6.2 EN 419 221-5
6.2.1 Glavne karakteristike koje se odnose na slučajeve korišćenja
6.2.2 Primenjivost na slučajeve korišćenja
6.3 EN 419 241-1 / -2
6.3.1 Glavne karakteristike koje se odnose na slučajeve korišćenja
7 Rezime zaključaka

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TR 419210:2019
60.60 Standard objavljen
24. 6. 2019.

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TR 419210:2019