Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN ISO/TS 16486-7:2023

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje gasovitim gorivima – Sistemi cevovoda od neplastifikovanog poliamida (PA-U) sa spajanjem topljenjem i mehaničkim spajanjem – Deo 7: Ocenjivanje usaglašenosti

Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing - Part 7: Assessment of conformity (ISO/TS 16486-7:2023)
31. 10. 2023.

Опште информације

60.60     31. 10. 2023.

ISS

G061

Tehnička specifikacija

83.140.30     75.200     03.120.20  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom daju se uputstva i zahtevi za ocenjivanje usaglašenosti kompaunda, proizvoda, spojeva i sklopova u skladu sa primenljivim delom (delovima) serije ISO 16486 namenjenih da budu uključeni u plan kvaliteta proizvođača kao deo njegovog sistema menadžmenta kvalitetom i za uspostavljanje procedura sertifikacije.
NAPOMENA 1 Osnovnom matricom ispitivanja u Prilogu B obezbeđuje se pregled šeme ispitivanja.
Preporučuje se da proizvođač ima sistem menadžmenta kvalitetom kao što je EN ISO 9001 [4] ili ekvivalentno.
NAPOMENA 2 Ako je u pitanju sertifikacija, sertifikaciona tela i kontrolna tela koja rade u skladu sa ISO/IEC 17065 i EN ISO/IEC 17020, smatraju se nadležnim.
Zajedno sa drugim delovima serije ISO 16486 (videti tačku 2), ovaj dokument može da se primeni na sisteme cevovoda od neplastifikovanog poliamida (PA-U) namenjenih da se zatrpaju i koriste za snabdevanje gasovitim gorivima. Primenjuje se na PA-U cevi, fitinge i ventile, kao i na njihove spojeve i na spojeve sa komponentama od drugih materijala namenjenih za korišćenje pod sledećim uslovima:
a) najvećim radnim pritiskom (MOP) do i uključujući 18 bar [1] (MOP je ograničen na 16 bar za zemlje članice CEN-a, gde je ISO 16486-6 zamenjen sa CEN/TS 12007-6[1]);
b) radnoj temperaturi od 20 °C kao referentnoj temperaturi.
NAPOMENA 3 Za radne temperature koje su različite od 20 °C, mogu se koristiti koeficijenti smanjenja vrednosti (videti ISO 16486-6). Zemlje članice CEN-a koriste CEN/TS 12007-6 [1] i ISO/TS 16486-7 (ovaj dokument) kao osnovu, ali mogu zahtevati i dodatne zahteve.
NAPOMENA 4 Odgovornost je kupca ili naručioca da prema ovim aspektima napravi odgovarajući izbor, uzimajući u obzir svoje posebne zahteve i sve relevantne nacionalne propise i praksu ili kodekse ugradnje.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN ISO/TS 16486-7:2023
60.60 Standard objavljen
31. 10. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa CEN ISO/TS 16486-7:2023

Identičan sa ISO/TS 16486-7:2023