Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Međunarodna klasifikacija standarda ICS

Međunarodna klasifikacija standarda (ICS) predstavlja osnovu za uređenje strukture kataloga međunarodnih, regionalnih i nacionalnih standarda i drugih normativnih dokumenata, kao i baza podataka o standardima, bibliotečkih kataloga itd. Terminologija koja se koristi u srpskim standardima i srodnim dokumentima razvijala se i menjala kroz decenije, te su nazivi područja, grupa i podgrupa koje sadrži ovo izdanje ICS klasifikacije usklađeni sa terminologijom koja se sada koristi.Takođe, u Katalogu srpskih standarda i srodnih dokumenata, kojiInstitut za standardizaciju Srbije objavljuje svake godine, pored nacionalne klasifikacije, u potpunosti se primenjuje ICS klasifikacija. Izdanje koje je pred vama prevod je sedmog izdanja ISC klasifikacije i sadrži, pored prevoda međunarodne publikacije, i tekst na engleskom jeziku.

Pretražujte po ICS-u

Ponovo podesi
01
OPŠTE. TERMINOLOGIJA. STANDARDIZACIJA.DOKUMENTACIJA

03
USLUGE. ORGANIZACIJA KOMPANIJE, UPRAVLJANJE I KVALITET. ADMINISTRACIJA

07
MATEMATIKA. PRIRODNE NAUKE

11
TEHNOLOGIJA ZAŠTITE ZDRAVLJA

13
ŽIVOTNA SREDINA. ZAŠTITA ZDRAVLJA. BEZBEDNOST

17
METROLOGIJA I MERENJE. FIZIČKE POJAVE

19
ISPITIVANJE

21
MAŠINE I MAŠINSKI ELEMENTI ZA OPŠTU UPOTREBU

23
PNEUMATSKI HIDRAULIČKI SISTEMI I KOMPONENTE ZA OPŠTU UPOTREBU

25
PROIZVODNO INŽENJERSTVO

27
PRETVARANJE I PRENOS ENERGIJE I TOPLOTE

29
ELEKTROENERGETIKA

31
ELEKTRONIKA

33
TELEKOMUNIKACIJE. AUDIO I VIDEO TEHNIKA

35
INFORMACIONA TEHNOLOGIJA. KANCELARIJSKE MAŠINE

37
TEHNOLOGIJA SLIKE

39
PRECIZNA MEHANIKA. DRAGULJARSTVO

43
DRUMSKA VOZILA

45
INŽENJERSTVO ŠINSKOG SAOBRAĆAJA

47
BRODOGRADNJA I BRODSKA POSTROJENJA

49
VAZDUHOPLOVSTVO I KOSMONAUTIKA

53
OPREMA ZA RUKOVANJE MATERIJALIMA

55
PAKOVANJE I DISTRIBUCIJA ROBE

59
TEHNOLOGIJA TEKSTILA I TEHNOLOGIJA KOŽE

61
INDUSTRIJA ODEĆE

65
POLJOPRIVREDA

67
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

71
HEMIJSKA TEHNOLOGIJA

73
RUDARSTVO I MINERALI

75
NAFTA I SRODNE TEHNOLOGIJE

77
METALURGIJA

79
TEHNOLOGIJA DRVETA

81
INDUSTRIJA STAKLA I INDUSTRIJA KERAMIKE

83
INDUSTRIJA GUME I INDUSTRIJA PLASTIČNIH MASA

85
TEHNOLOGIJA PAPIRA

87
INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA

91
GRAĐEVINSKI MATERIJALI I VISOKOGRADNJA

93
GRAĐEVINARSTVO (građevinski i inženjerski objekti)

95
VOJNO INŽENJERSTVO

97
OPREMA ZA DOMAĆINSTVO I KOMERCIJALNA OPREMA. ODMOR I RAZONODA. SPORTOV

99
BEZ NAZIVA