Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Prevod projekta

Koristite sledeći obrazac za pretraživanje po projektima. Unesite Vaše kriterijume za pretragu (pojedinačno ili u kombinaciji) u odgovarajuća polja i pritisnite dugme „Pretraži“.

Pretraži po oznaci i nazivu projekta

Pretražite po fazi

Pretraga po tehničkom komitetu

Elektronski potpisi i infrastrukture (ESI) – Politike elektronskog potpisa – Deo 4: Pravila primenljivosti potpisa (politika validacije) za evropske kvalifikovane elektronske potpise/pečate korišćenjem javnih lista usluga od poverenja

NETSI Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti

10.99 Unet u program rada

Sistem menadžmenta uslugama privatnog obezbeđenja – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

10.99 Unet u program rada

Rad pod naponom -- Rukavice od izolacionog materijala

10.99 Unet u program rada

Kompozitni lančani izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 kV - Deo 2: Dimenzionalne i električke karakteristike - Izmena 1

10.99 Unet u program rada

Kompozitni lančani izolatori za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 kV - Deo 2: Dimenzionalne i električke karakteristike

10.99 Unet u program rada

Keramičke pločice – Deo 15: Određivanje olova i kadmijuma koje ispuštaju pločice

10.99 Unet u program rada

Keramičke pločice – Deo 10: Određivanje širenja usled vlaženja

10.99 Unet u program rada

Izvođenje betonskih konstrukcija

10.99 Unet u program rada

Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekata (BIM) – Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekata – Deo 2: Faza primopredaje objekta

10.99 Unet u program rada

Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekata (BIM) – Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekata – Deo 1: Koncepti i principi

30.60 Odobren nacrt komisije

Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 5: Dodaci mlaznom betonu - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje

30.60 Odobren nacrt komisije

Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 4: Dodaci injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje

50.60 Predat na objavljivanje

Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Deo 3: Dodaci za malter za zidanje — Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje

10.99 Unet u program rada

Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima – Znakovi sa izmenljivim sadržajem poruka

10.99 Unet u program rada

Ispitivanje bez razaranja — Ultrazvučno ispitivanje — Tehnika vremenske difrakcije kao metoda za pronalaženje i procenu veličine nepravilnosti

10.99 Unet u program rada

Ispitivanje bez razaranja — Ultrazvučno ispitivanje — Tehnika prenosa

10.99 Unet u program rada

IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard za pristup radio-spektru — Deo 1: Uvod i opšti zahtevi

NETSI Saznaj više