Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Prevod projekta

Koristite sledeći obrazac za pretraživanje po projektima. Unesite Vaše kriterijume za pretragu (pojedinačno ili u kombinaciji) u odgovarajuća polja i pritisnite dugme „Pretraži“.

Pretraži po oznaci i nazivu projekta

Pretražite po fazi

Pretraga po tehničkom komitetu

10.99 Unet u program rada

Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeničnog čelika za emajliranje – Tehnički zahtevi za isporuku

C017-2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Betonski čelik - Zavarivi betonski čelik - Opšti deo

C017-2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Kontinuirano toplovaljana traka i lim sečen iz široke trake od nelegiranih i legiranih čelika — Tolerancije mera i oblika

C017-2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – Vizuelno ispitivanje spojeva zavarenih topljenjem

10.99 Unet u program rada

Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – Radiografsko ispitivanje – Deo 1: Tehnike sa X i gama zracima pomoću filma

10.99 Unet u program rada

Kvalitet vode – Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora – Deo 2: Kolorimetrijska metoda sa N,N-dietil-1,4-fenilendiaminom za rutinsku kontrolu

10.99 Unet u program rada

Ispitivanje bez razaranja – Iluminatori za industrijsku radiografiju – Minimum zahteva

10.99 Unet u program rada

Ispitivanje bez razaranja – Penetrantsko ispitivanje – Deo 2: Ispitivanje penetrantskih materijala

10.99 Unet u program rada

Ispitivanje bez razaranja – Penetrantsko ispitivanje – Deo 1: Opšti principi

10.99 Unet u program rada

Aluminijum i legure aluminijuma – Odlivci – Hemijski sastav i mehaničke osobine

10.99 Unet u program rada

Menadžment inovacijama – Alati i metode za partnerstvo u inovacijama – Uputstvo

CASCO Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Metalni materijali — Lim i traka — Određivanje eksponenata deformacionog ojačavanja pri zatezanju

10.99 Unet u program rada

Talasasti karton – Određivanje otpornosti ivica na pritisak (metoda neparafinskih ivica)

10.99 Unet u program rada

Celuloza – Uzorkovanje za ispitivanje

10.99 Unet u program rada

Tekstil — Upotreba simbola za održavanje na etiketama

10.99 Unet u program rada

Tekstil – Veštačka vlakna – Generički nazivi

10.99 Unet u program rada

Tečni naftni proizvodi – Bezolovni benzin – Određivanje sadržaja benzena gasnom hromatografijom

B028-2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Lična zaštitna oprema – Radna obuća