Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Prevod projekta

Koristite sledeći obrazac za pretraživanje po projektima. Unesite Vaše kriterijume za pretragu (pojedinačno ili u kombinaciji) u odgovarajuća polja i pritisnite dugme „Pretraži“.

Pretraži po oznaci i nazivu projekta

Pretražite po fazi

Pretraga po tehničkom komitetu

10.99 Unet u program rada

Informaciono modeliranje objekata (BIM) – Nivo potreba za informacijama – Deo 1: Koncepti i principi

10.99 Unet u program rada

Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko- -građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekata (BIM) – Upravljanje informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekata – Deo 5: Bezbednosni pristup upravljanju informacijama

10.99 Unet u program rada

Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko- -građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekata (BIM) – Upravljanje informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekata – Deo 3: Operativna faza objekta

10.99 Unet u program rada

Pristupačnost i upotrebljivost izgrađenog okruženja – Funkcionalni zahtevi

10.99 Unet u program rada

Bakar i legure bakra – Profili i profilisana žica od bakra za primenu u elektrotehnici

10.99 Unet u program rada

Prazna kućišta za niskonaponske rasklopne blokove - Opšti zahtevi

10.99 Unet u program rada

Sistemi cevi za vođenje kablova — Deo 24: Posebni zahtevi — Sistemi cevi ukopani u zemlju

10.99 Unet u program rada

Kvalitet vode – Uzimanje uzoraka – Deo 10: Uputstvo za uzimanje uzoraka otpadnih voda

10.99 Unet u program rada

Električne instalacije niskog napona – Deo 8-2: Električne instalacije niskog napona kombinovanih sistema za proizvodnju/potrošnju električne energije – Izmena A12

10.99 Unet u program rada

Električne instalacije niskog napona – Deo 8-2: Električne instalacije niskog napona kombinovanih sistema za proizvodnju/potrošnju električne energije – Izmena A11

10.99 Unet u program rada

Električne instalacije niskog napona – Deo 8-2: Električne instalacije niskog napona kombinovanih sistema za proizvodnju/potrošnju električne energije

10.99 Unet u program rada

Električne instalacije niskog napona – Deo 6: Verifikacija – Ispravka

10.99 Unet u program rada

Električne instalacije niskog napona – Deo 7-711: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Izložbe, sajmovi i štandovi

10.99 Unet u program rada

Pavlaka - Određivanje sadržaja masti - Acidobutirometrijska metoda

E034-5 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Proizvodi od mlečne masti — Određivanje sadržaja vode — Metoda po Karlu Fišeru

E034-5 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Đubriva – Određivanje perhlorata u mineralnim đubrivima pomoću tečne hromatografije i detekcije tandemsko masenom spektrometrijom (LC-MS/MS)

10.99 Unet u program rada

Đubriva – Ekstrakcija svih mikroelemenata iz đubriva i uklanjanje organskih jedinjenja iz ekstrakata đubriva

10.99 Unet u program rada

Električne instalacije niskog napona – Deo 6: Verifikacija – Izmena A11