Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 22003-1:2022

Bezbednost hrane – Deo 1: Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane

Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
30. 11. 2022.
30. 11. 2022.

Опште информације

60.60     30. 11. 2022.

ISS

E034-17

Međunarodni standard

67.020     03.120.20  

srpski  

Termini

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS) koji su usklađeni sa zahtevima datim u standardu ISO 22000 (ili drugim specificiranim zahtevima za FSMS). On takođe pruža neophodne informacije i poverenje korisnicima o načinu na koji se sertifikacija dodeljuje njihovim isporučiocima.
Sertifikacija FSMS-a predstavlja aktivnost ocenjivanja usaglašenosti preko treće strane (kako je opisano u standardu ISO/IEC 17000:2020, 4.3), a tela koja sprovode ovu aktivnost su tela za ocenjivanje usaglašenosti preko treće strane.
NAPOMENA 1 U ovom dokumentu termini „proizvod” i „usluga” koriste se zasebno (nasuprot definiciji „proizvoda” datoj u ISO/IEC 17000).
NAPOMENA 2 Ovaj dokument može da se koristi kao dokument koji sadrži kriterijume za akreditaciju ili kolegijalno ocenjivanje sertifikacionih tela koja nastoje da budu priznata kao kompetentna da sertifikuju FSMS koji je u skladu sa standardom ISO 22000 ili drugim skupovima specificiranih zahteva za FSMS. Takođe je predviđeno da ga kao dokument koji sadrži kriterijume, koriste regulatorni organi i industrijski konzorcijumi koji su angažovani u direktnom priznavanju sertifikacionih tela za sertifikovanje da je FSMS usklađen sa ISO 22000. Neki od njegovih zahteva takođe mogu da budu korisni i ostalim stranama uključenim u ocenjivanje usaglašenosti takvih sertifikacionih tela, kao i za ocenjivanje usaglašenosti tela, koja preduzimaju sertifikovanje usklađenosti FSMS sa kriterijumima koji su dodatni u odnosu na ISO 22000 ili su drugačiji od njih .
Sertifikacija FSMS-a ne predstavlja atestiranje bezbednosti ili pogodnosti proizvoda jedne organizacije u lancu hrane. Međutim, FSMS zahteva od organizacije da, kroz svoj sistem menadžmenta, ispunjava sve primenljive zahteve zakona i propisa koji se odnose na bezbednost hrane.
NAPOMENA 3 Sertifikacija FSMS-a u skladu sa ISO 22000 je sertifikacija sistema menadžmenta, a ne sertifikacija proizvoda.
Drugi korisnici FSMS-a mogu da koriste koncepte i zahteve ovog dokumenta pod uslovom da su zahtevi prilagođeni ako je neophodno.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS ISO/TS 22003:2015

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 22003-1:2022
60.60 Standard objavljen
30. 11. 2022.

ISPRAVKE / IZMENE

OBJAVLJEN
SRPS ISO 22003-1:2022/Ispr.1:2024

Povezani projekti

Identičan sa ISO 22003-1:2022 IDENTICAL