Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

dnaSRPS EN 17892:2024

Kvalitet vode- Određivanje izabranih perfluoroalkilnih i polifluoroalkilnih supstanci u vodi za piće- Metoda pomoću tečne hromatografije/masene spektrometrije (LC/MS)

Water quality - Determination of selected per- and polyfluoroalkyl substances in drinking water - Method using liquid chromatography/tandem-mass spectrometry (LC-MS/MS)

Опште информације

50.99     17. 7. 2024.

ISS

H147

Evropski standard

13.060.50  

engleski  

Apstrakt

Ovim dokumentom se utvrđuje metoda za određivanje zbira odabranih perfluoroalkil i polifluoroalkil supstanci (PFAS) u vodi za piće primenom masene spektrometrije tečne hromatografije (LCMS/MS). Metoda obuhvata najmanje supstance potrebne za izračunavanje 'zbira PFAS' u skladu sa Prilogom III, deo B, tačka 3 nove evropske direktive o vodi za piće (nacrt). Trenutno DVD obuhvata perfluoralkil kiseline C4 do C13 kao i perfluoralkil sulfonske kiseline C4 do C13. Ostale matriksi kao što su podzemne vode i dodatne supstance kao što su HFPO-DA (GenX) i ADONA ili perfluoralkansulfonamidi (FASA) biće uključene ako je moguće. Donji opseg primene metode može da varira u zavisnosti od osetljivosti korišćene opreme i uzorka matriksa. Za većinu jedinjenja na koja se primenjuje ovaj dokument može se postići ≥ 0,2 ng/l kao granicu kvantifikacije. Stvarni nivoi mogu zavisiti od nivoa slepe probe koje realizuje pojedinačna laboratorija. Primenjivost metode na druge supstance, koje nisu navedene u prilogu DWD, ili na druge vrste vode nije isključena, ali je predviđeno da se validira posebno za svaki pojedinačni slučaj.

Životni ciklus

TRENUTNO

PROJEKAT
dnaSRPS EN 17892:2024
50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje
17. 7. 2024.

Povezani projekti

Identičan sa EN 17892:2024 IDENTICAL