Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TS 16692:2015

Kvalitet vode — Određivanje tributil-kalaja (TBT) u uzorcima vode pomoću ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) i gasne hromatografije sa „triple quadrupole” masenom spektrometrijom

Water quality - Determination of tributyltin (TBT) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE disks and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry
29. 5. 2015.

Опште информације

60.60     29. 5. 2015.

ISS

H147

Tehnička specifikacija

13.060.50  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovom tehničkom specifikacijom utvrđuje se metod određivanja tributilina (TBT) u uzorcima vode. Primenjuje se na analizu površinskih voda, koje mogu da sadrže suspendovane čestice (SPM)do 500 mh/l (u celom uzorku vode)i podzemnih voda.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2000/60/EC

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TS 16692:2015
60.60 Standard objavljen
29. 5. 2015.

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TS 16692:2015