Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 5667-6:2017/A11:2020

Kvalitet vode- Uzimanje uzoraka- Deo 6: Uputstvo za uzimanje uzoraka reka i tekućih voda - Izmena 11

Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams (ISO 5667-6:2014)
30. 10. 2020.

Опште информације

60.60     30. 10. 2020.

ISS

H147

Evropski standard

13.060.45     13.060.10  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj deo ISO 5667 uspostavlja principe koji se primenjuju na projektovanje programa uzimanja uzoraka, tehnike uzimanja uzoraka i rukovanje uzorcima vode iz reka i potoka radi fizičko-hemijskog ocenjivanja. Standard se ne primenjuje na uzimanje uzoraka vode sa estuarijskih ili priobalnih područja, niti za uzimanje uzoraka za mikrobiološka ispitivanja. Postupak za uzimanje uzoraka za mikrobiološka ispitivanja je dat u ISO 19458. Ovaj deo ISO 5667 se ne primenjuje za istraži¬vanje sedimenata, suspendovanih čvrstih materija ili biota, delova oko brana na rekama ili vodotokova. Takođe nije primenjiv na pasivno uzimanje uzoraka površinskih voda. U slučaju kada prirodne ili veštačke brane dovode do zadržavanja ili nakupljanja vode duže od nekoliko dana, takve reke ili potoci treba da se smatraju stajaćim vodama. Na njih se primenjuje standard ISO 5667-4.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 5667-6:2017/A11:2020
60.60 Standard objavljen
30. 10. 2020.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 5667-6:2016/A11:2020