Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Elektronska naplata putarine - Personalizacija opreme u vozilu – Deo 2: Primena kartica sa integrisanim kolom (kolima)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čvrsta goriva dobijena iz otpada- Određivanje samozagrevanja- Deo 2: Testovi zagrevanja u korpama

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nanotehnologije – Uputstvo o merenim veličinama za karakterizaciju nanoobjekata i materijali koji ih sadrže

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ocenjivanje usaglašenosti sistema cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje postojećih cevovoda - Deo 2: Materijal na bazi kompozita sa vlaknima od smole (RFC)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ocenjivanje usaglašenosti sistema cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje postojećih cevovoda - Deo 3: Materijal na bazi neplastifikovanog poli(vinil-hlorida) (PVC-U)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Kriterijumi i ocenjivanje za kvalifikacije - Deo 1: Kvalifikovani tehničar

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Kriterijumi i ocenjivanje za kvalifikacije - Deo 2: Nadležno stručno lice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geotehničko istraživanje i ispitivanje - Kriterijumi i ocenjivanje za kvalifikacije - Deo 1: Kvalifikovanio preduzeće

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Proračun i izveštavanje o efikasnosti proizvodnje u fazi rada

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

PKS B067 Saznaj više

Akustika — Određivanje nivoa zvučne snage u vazduhu koju emituju mašine pomoću merenja vibracija — Deo 1: Metoda ispitivanja korišćenjem fiksnog faktora zračenja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Akustika — Određivanje nivoa zvučne snage u vazduhu koju emituju mašine pomoću merenja vibracija — Deo 2: Inženjerski metod uključujući određivanje adekvatnog faktora zračenja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 6: Karakterizacija nanoobjekata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ergonomija interakcije čovek-sistem - Deo 126: Uputstvo za prezentaciju zvučnih informacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Svemirski inženjering - Smernice za ispitivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Skrining test na prisustvo nikla u predmetima koji se postavljaju u probušene delova ljudskog tela i predmetima namenjenim da dolaze u direktan i produžen kontakt sa kožom

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Javni transport – Referentni model podataka – Deo 9: Informativna dokumentacija

60.00 Standard u postupku objavljivanja

Rezervoari za transport opasnih tereta — Uputstvo i preporuke za punjenje, transport i pražnjenje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Smernice za sprečavanje eksplozije intertizacijom

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda