Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Organsko-neorganska đubriva - Identifikacija helatnih sredstava - Deo 1: Određivanje EDTA, HEEDTA i DTPA jonskom hromatografijom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Organsko-neorganska đubriva - Identifikacija helatnih sredstava - Deo 2: Određivanje Fe helatiranog sa [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA i HBED ili količine helatnih sredstava hromatografijom jonskog para

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Organsko-neorganska đubriva - Određivanje sadržaja helatiranih mikroelemenata i udela helatirnih mikroelemenata obradom sa katjonskom izmenjivačkom smolom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Neorganska đubriva - Određivanje sredstava za helatiranje i kompleksiranje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Određivanje akustičkih svojstava znakova - Metoda merenja CPX

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Građevinski okovi - Zaštita podataka sistema master ključa - Smernice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici – Istraživanja na vozilima za kvantifikaciju opterećenja koloseka u radijusima krivina ispod 250 m

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Metodologija za kvantifikaciju emisija metana za sisteme za prenos, distribuciju i skladištenje gasa i LNG terminale

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Inteligentni transportni sistemi – E-bezbednost – Arhitektura Informacionog sistema podrške koja se aktivira prilikom pojave incidenta (ISIS)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Karakterizacija procednih voda iz otpada i zemljišta pomoću reproduktivnih i toksikoloških gena u Daphnia magna

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Razmena digitalnih informacija u industriji osiguranja – Elektronsko fakturisanje premije – Mapiranje u elektronsku fakturu u EN 16931-1:2017

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

k

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 1: Osnove projektovanja i materijali

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 2:Proračun staklenih komponenti opterećenih van ravni

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 3: Projekovanje staklenih komponenti opterećenih u ravni i njihovih mehaničkih spojeva

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od kompozita polimera ojačanog vlakanima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-2 Saznaj više

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-101: Alternativna metoda interakcije za elemente izložene savijanju i pristisku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Boje i lakovi – Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za drvo u spoljašnjoj sredini – Deo 9: Određivanje čvrstoće pri otkidanju nakon izlaganja vodi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda