Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Organsko-neorganska đubriva - Identifikacija helatnih sredstava - Deo 2: Određivanje Fe helatiranog sa [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA i HBED ili količine helatnih sredstava hromatografijom jonskog para

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Organsko-neorganska đubriva - Određivanje sadržaja helatiranih mikroelemenata i udela helatirnih mikroelemenata obradom sa katjonskom izmenjivačkom smolom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Neorganska đubriva - Određivanje sredstava za helatiranje i kompleksiranje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Određivanje akustičkih svojstava znakova - Metoda merenja CPX

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Građevinski okovi - Zaštita podataka sistema master ključa - Smernice

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Metodologija za kvantifikaciju emisija metana za sisteme za prenos, distribuciju i skladištenje gasa i LNG terminale

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Karakterizacija otpada- Uputstvo za određivanje sadržaja elemenata i supstanci u otpadu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Šlemovi za S-EPAC vozače

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasna infrastruktura - Kvalitet gasa - Vodonik koji se koristi u ponovo namenskim gasnim sistemima

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 1: Osnove projektovanja i materijali

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 2:Proračun staklenih komponenti opterećenih van ravni

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 3: Projekovanje staklenih komponenti opterećenih u ravni i njihovih mehaničkih spojeva

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od kompozita polimera ojačanog vlakanima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje zategnitih membranskih konstrukcija

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-101: Alternativna metoda interakcije za elemente izložene savijanju i pristisku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Procena elektromagnetskih polja oko energetskih transformatora

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Efikasnost materijala - Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Procena primenljivosti EN 4555X

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mašine za pranje rublja i mašine za pranje i sušenje rublja za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu - Metoda za određivanje efikasnosti ispiranja merenjem sadržaja surfaktanta na tekstilnim materijalima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda