Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Biostimulatori biljaka - Otkrivanje Listeria monocytogenes

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Neorganska đubriva - Određivanje specifičnih parametara

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Organska đubriva, organsko-neorganska đubriva, neorganska đubriva i krečni materijali - Određivanje sadržaja hlorida

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Neorganska đubriva - Određivanje specifičnih elemenata

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Đubriva i krečni materijali - Određivanje sadržaja hlorida potenciometrijskom titracijom

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Neorganska đubriva - Određivanje pH rastvora amonijum-nitratnih đubriva sa visokim sadržajem azota

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Neorganska đubriva - Određivanje veličine čestica amonijum-nitratnih đubriva sa visokim sadržajem nitrata

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Neorganska Đubriva - Određivanje sadržaja hlorida u amonijačno-nitratnim đubrivima sa visokim sadržajem azota

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Neorganska đubriva - Određivanje sadržaja bakra u amonijačno-nitratnim đubrivima sa visokim sadržajem azota

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Proizvodi za đubrenje - Određivanje stabilnosti proizvoda za đubrenje koji sadrže helate mikroelemenata pri različitim pH-vrednostima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Proizvodi za đubrenje - Određivanje stabilnosti proizvoda za đubrenje koji sadrže komplekse mikroelemenata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Organsko-neorganska đubriva - Identifikacija sredstava za kompleksiranje - Deo 1: Metoda korišćenjem UV-Vis spektrofotometrije i gravimetrije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Organsko-neorganska đubriva - Identifikacija sredstava za kompleksiranje - Deo 2: Metoda korišćenjem tečne hromatografije visoke performanse (HPLC)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Organsko-neorganska đubriva - Određivanje sredstava za helatiranje i kompleksiranje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Neorganska đubriva sa mikroelementima - Određivanje sadržaja helatiranih mikroelemenata i udela helatiranih mikroelemenata - Deo 1: Obrada katjonskom izmenjivačkom smolom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Neorganska đubriva sa mikroelementima - Određivanje sadržaja helatiranih mikroelemenata i udela helatiranih mikroelemenata - Deo 2: Određivanje EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA ili EDDS

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Proizvodi za đubrenje - Stabilnost sredstava za helatiranje i kompleksiranje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Organsko-neorganska đubriva - Određivanje udela kompleksiranih mikroelemenata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda