Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Metodologija za kvantifikaciju emisija metana za sisteme za prenos, distribuciju i skladištenje gasa i LNG terminale

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Karakterizacija procednih voda iz otpada i zemljišta u životnoj sredini koristeći reproduktivne i toksikološke gene Daphnia magne

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Razmena digitalnih informacija u industriji osiguranja – Elektronsko fakturisanje premije – Mapiranje u elektronsku fakturu u EN 16931-1:2017

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Primene za osvetljenje - Sistemi prilagodljivog osvetljenja za evakuaciju u hitnim slučajevima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost igračaka - Kategorizacija materijala tipa sluzi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Građevisnki proizvodi- Ocenjivanje ispuštanja opasnih materija- Uzimanje uzoraka i kvantitativno određivanje azbesta u građevinskim proizvodima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Svetlost i osvetljenje - Puštanje u rad sistema osvetljenja u zgradama

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 1: Osnove projektovanja i materijali

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 2:Proračun staklenih komponenti opterećenih van ravni

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od stakla - Deo 3: Projekovanje staklenih komponenti opterećenih u ravni i njihovih mehaničkih spojeva

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od kompozita polimera ojačanog vlakanima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Projektovanje zategnitih membranskih konstrukcija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-101: Alternativna metoda interakcije za elemente izložene savijanju i pristisku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Zahtevi za dodeljivanje bezbednosti integriteta - Osnovno logičko obrazloženje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi za punjenje električnog vozila preko provodnika - Deo 3-1: Opšti zahtevi za laka električna vozila naizmeničnih i jednosmernih provodnih sistema napajanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi za punjenje električnog vozila preko provodnika - Deo 3-2: Zahtevi za laka električna vozila - Oprema za provodno napajanje jednosmernom strujom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi za punjenje električnog vozila preko provodnika - Deo 3-4: Zahtevi za laka električna vozila - Opšte definicije za komunikaciju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi za punjenje električnog vozila preko provodnika - Deo 3-5: Zahtevi za laka električna vozila - Parametri prethodno definisane komunikcije i objekti za opštu primenu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda