Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda — Deo 10: Opšti principi bezbednosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – Deo 11: Opšti zahtevani podaci

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Deo 13: Hemijsko prečišćavanje - Prečišćavanje otpadnih voda precipitacijom/flokulacijom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Deo 14: Dezinfekcija

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Deo 4: Primarno taloženje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanjeotpadnih voda —Deo 6: Proces sa aktivnim muljem

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Planinarska oprema — Pojasevi — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kNJ — Deo 1: Termini i definicije

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje - Posebni zahtevi - Deo 15: Vozila za prevoz prtljaga i opreme

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje – Posebni zahtevi – Deo 3: Vozila za trakastim transporterima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduh ambijenta — Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM10 ili PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Akustika u građevinarstvu — Procena akustičnih performansi zgrade u odnosu na performanse elemenata — Deo 5: Nivoi zvuka u zavisnosti od servisne opreme

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje očvrslog betona - Deo 19: Određivanje električne otpornosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za termoformiranje — Zahtevi za bezbednost

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bakar i legure bakra – Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opštu namenu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za paraglajding – Pomoćni padobran – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijske armature — Čvrstoća kućišta — Deo 4: Postupak za proračun tela armatura proizvedenih od metalnih materijala različitih od čelika - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda