Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Deo 13: Hemijsko prečišćavanje - Prečišćavanje otpadnih voda precipitacijom/flokulacijom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Deo 3: Prethodno prečišćavanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Deo 5: Procesi u lagunama

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – Deo 8: Obrada mulja i skladištenje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – Deo 9: Sprečavanje mirisa i ventilacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasomeri — Gasomeri sa turbinom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Planinarska oprema — Pojasevi — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čelični rezervoari izrađeni u radionici – Deo 4: Vertikalni cilindrični jednostruki i dvostruki rezervoari za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti koje zagađuju vodu, osim za grejanje i hlađenje zgrada

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za opsluživanje vazduhoplova sa zemlje – Posebni zahtevi – Deo 3: Vozila za trakastim transporterima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Akustika u građevinarstvu — Procena akustičnih performansi zgrade u odnosu na performanse elemenata — Deo 5: Nivoi zvuka u zavisnosti od servisne opreme

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za upravljanje saobraćajem – Lanterne

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z226/PKS 2 Saznaj više

Ispitivanje očvrslog betona - Deo 19: Određivanje električne otpornosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanje očvrslog betona - Deo 6: Čvrstoća pri cepanju zatezanjem uzoraka za ispitivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za termoformiranje — Zahtevi za bezbednost

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za paraglajding – Pomoćni padobran – Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijske armature – Čvrstoća kućišta – Deo 1: Tabelarni postupak za proračun tela čelične armature -Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrijske armature — Čvrstoća kućišta — Deo 4: Postupak za proračun tela armatura proizvedenih od metalnih materijala različitih od čelika - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nameštaj - Bezbednost, čvrstoća i trajnost - Zahtevi za stolove u domaćinstvu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda