Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

Kако се припремити за интерну проверу са удаљене локације (remote audit)?

Овај дводневни вебинар пружа детаљна упутства која су неопходна за реализовање процеса и процедуре интерне провере са удаљене локације

Правилник о безбедности машина и српски стандарди

Овај вебинар је прилика да учесници добију детаљне информације и упутства за примену Правилника о безбедности машина, који је усклађен са начелима и захтевима Директиве 2006/42/EC о машинама (МD)

Управљање отпадним водама - Акциони планови

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са Удружењем „3Е” из Београда, организује вебинар од посебног значаја за индустријске системе из свих области, а нарочито у прехрамбеној индустрији

Како до задовољства корисника применом стандарда – Препоруке и решавање проблема у пракси

Добра пракса подразумева да организације имају јасно дефинисане процесе којима ће спречити да до приговора, жалбе или рекламације уопште дође, а затим и процесе којима ће одговорити на приговоре корисника

Интерне провере система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017

Вебинар "Интерне провере система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017" одржава се 1. и 2. aприла 2024. године, од 9:00 до 16:30, преко апликације ZOOM.

Тумачење и практична примена захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016

Овај вебинар има за циљ да помогне разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, како би полазницима вебинара била олакшана израда потребне документације и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији

Тумачење захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 и препоруке за његову примену

Вебинар је посвећен међународном стандарду из области менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – ISO 45001:2018, који је објављен и као национални стандард SRPS ISO 45001:20018 на српском језику

Како постати именовано тело за грађевинске производе?

Институт за стандардизацију Србије наставља серију вебинара о изменама у законодавству у области грађевинарства, темом која је од посебног значаја за све организације које желе да постану именована тела за грађевинске производе.

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

Стручна обука за израду докумената процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања у оквиру сарадње Института за стандардизацију Србије и привредног друштва Proks Vision d.o.o.

СЕРТИФИКАЦИЈА КАО ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према SRPS ISO 9001:2015, као и организацијама које намеравају да га имплементирају

Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 за тела која сертификују особе

Овај вебинар има за циљ да помогне у разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, како би полазницима била олакшана израда неопходне документације, као и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији .

Интерна провера система менаџмента континуитетом пословања (BCMS) у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 22301:2020

Остварење континуитета пословања свакако је једaн од приоритетних циљева свих организација. Усвајање и развој BCMS -а, има за циљ да помогне организацијaма да то и остваре.

Интерна провера система менаџмента безбедношћу информација (ISMS) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001:2022

Овај дводневни вебинар заказан за 25. и 26. април 2024. године омогућиће вам боље разумевање концепта управљања безбедношћу информација, као и савладавање правила за реализацију интерних провера према захтевима SRPS ISO 19011:2018.

Нови технички прописи и стандарди из области безбедности лифтова

Правилником о безбедности лифтова прецизирају се поједине дефиниције и одредбе у вези са испоруком на тржишту и стављањем у употребу производа на које се овај правилник примењује

Како заједно применити ISO/IEC 27001, ISO 22301 и ISO/IEC 20000-1?

Како заједно применити ISMS, ITMS и BCMS?

Медицинска средства – Примена инжењеринга употребљивости на медицинско средство

Нови вебинар ИСС-а, четврти у низу специјализованих вебинара - радионица из области медицинских средстава, који се реализује у сарадњи са компанијом „SIGMA SYSTEMS” из Ниша.

Правилник о означавању и обележавању текстилних производа и српски стандарди

Правилник о означавању и обележавању текстилних производа

Исправе и знакови усаглашености у техничком законодавству новог приступа

Исправе и знакови усаглашености у техничком законодавству новог приступа