Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

2. и 3. јуни 2022. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17020:2012 (практична обука)

Курс посвећен стицању и иновирању знања за интерне провераваче система менаџмента контролних тела према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 одржава се уживо у просторијама Института за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса 2, Баново Брдо.

14. и 15. септембар 2022. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и SRPS EN ISO 19011:2018

Дводневни курс је намењен иновирању знања за интерне провераваче система менаџмента квалитетом у складу са стандардом SRPS EN ISO 19011.

9. септембар 2022. године – Контекст организације у стандардима система менаџмента

Сврха овог семинара је да се учесници упознају са појмом, поступком и методологијом анализе и утврђивања контекста организације у складу са тачком 4.1 стандарда SRPS ISO 9001:2015, као у другим стандардима система менаџмента.

23. септембар 2022. године - Захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање према SRPS ISO/IEC 17020:2012

Обука има за циљ да побољша разумевање и тумачење захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012, како би учесницима била олакшана примена докумената система менаџмента у контролним телима.

2, 3. и 4. новембар 2022. године – Интернe проверe интегрисаног система менаџмента према SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018

Тродневни курс обједињује знања неопходна сваком интерном проверавачу за три најчешћа система менаџмента. Поред објашењења и корисних информација, вебинар обухвата и практична вежбања и симулацију интерне провере.

23. и 24. новембар 2022. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

Овај курс организован је као дводневна практична обука намењена интерним проверавачима система менаџмента лабораторија како би стекли и иновирали знања према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.

2. децембар 2022. године – Онлајн радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

Обука је посвећена разумевању процеса процене ризика и управљања ризиком у лабораторијама. Кроз примере и дискусију детаљно ће бити обрађени ризици у лабораторијама.

Безбедност информација – стандард ISO/IEC 27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива - 15. новембар 2022. године

Предавања обухватају тумачење појединих захтева стандарда ISO/IEC 27001:2013 и препоруке за његову успешнију примену, као и указивање на новине које ће донети најновија верзија овог стандарда

21. и 23. децембар 2022. – Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 – Виши ниво

Виши ниво онлајн радионице даје увид у софистициране технике за процену ризика којима се добија и већа прецизност.

21. децембaр 2022. године - Семинар: Стандардизација за ветроенергетске системе (ВЕС)

Семинар се односи на упознавање са стандардима и опремом са посебним освртом на квалитет опреме за ветроенергетске системе (ВЕС) и примером трансформатора за ветроенергетске системе (ВЕС), као и на повезивање на електероенергетску мрежу.

16. децембaр 2022. године - Вебинар: Измене ISO/IEC 27001:2022&ISO/IEC 27002:2022 – Шта сада? – НОВО!

Сатзнајте које измене доносе нове верзије стандарда ISO/IEC 27001:2022&ISO/IEC 27002:2022 и како се припремити за њихову примену.

19. јануар 2023. године – Тумачење смерница стандарда SRPS ISO 45003:2021 – Смернице за управљање психосоцијалним ризицима

Промотивна обука на тему „Тумачење смерница стандарда SRPS ISO 45003:2021 – Смернице за управљање психосоцијалним ризицима”, најављена је још у октобру, поводом Светског дана менталног здравља, одржачће се у јануарау 2023. године.

Ефективност интерне провере према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (вебинар) – 17. фебруар 2023. године

Институт за стандардизацију организује нови практични вебинар који полазницимa даје теотријеске и практичне инструкције за повећање ефективности интерних провера које се спроводе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.