Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Kako se pripremiti za internu proveru sa udaljene lokacije (remote audit)?

Ovaj dvodnevni vebinar pruža detaljna uputstva koja su neophodna za realizovanje procesa i procedure interne provere sa udaljene lokacije

Pravilnik o bezbednosti mašina i srpski standardi

Ovaj vebinar je prilika da učesnici dobiju detaljne informacije i uputstva za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina, koji je usklađen sa načelima i zahtevima Direktive 2006/42/EC o mašinama (MD)

Upravljanje otpadnim vodama - Akcioni planovi

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa Udruženjem „3E” iz Beograda, organizuje vebinar od posebnog značaja za industrijske sisteme iz svih oblasti, a naročito u prehrambenoj industriji

Kako do zadovoljstva korisnika primenom standarda – Preporuke i rešavanje problema u praksi

Dobra praksa podrazumeva da organizacije imaju jasno definisane procese kojima će sprečiti da do prigovora, žalbe ili reklamacije uopšte dođe, a zatim i procese kojima će odgovoriti na prigovore korisnika

Interne provere sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 - 20. i 21. maj

Vebinar "Interne provere sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017" održava se 20. i 21. maja 2024. godine, od 9:00 do 16:30, preko aplikacije ZOOM.

Tumačenje i praktična primena zahteva standarda SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge - 1. i 2. oktobar

Ovaj vebinar ima za cilj da pomogne razumevanju i tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, kako bi polaznicima vebinara bila olakšana izrada potrebne dokumentacije i primena/održavanje primene standarda u svojoj organizaciji

Tumačenje zahteva standarda SRPS ISO 45001:2018 i preporuke za njegovu primenu

Vebinar je posvećen međunarodnom standardu iz oblasti menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:2018, koji je objavljen i kao nacionalni standard SRPS ISO 45001:20018 na srpskom jeziku

Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?

Institut za standardizaciju Srbije nastavlja seriju vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva, temom koja je od posebnog značaja za sve organizacije koje žele da postanu imenovana tela za građevinske proizvode.

Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja 13-17. maj 2024.

Stručna obuka za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja u okviru saradnje Instituta za standardizaciju Srbije i privrednog društva Proks Vision d.o.o.

SERTIFIKACIJA KAO PUT DO USPEŠNOG POSLOVANJA

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema SRPS ISO 9001:2015, kao i organizacijama koje nameravaju da ga implementiraju

Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 za tela koja sertifikuju osobe

Ovaj vebinar ima za cilj da pomogne u razumevanju i tumačenju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012, kako bi polaznicima bila olakšana izrada neophodne dokumentacije, kao i primena/održavanje primene standarda u svojoj organizaciji .

Interna provera sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22301:2020

Ostvarenje kontinuiteta poslovanja svakako je jedan od prioritetnih ciljeva svih organizacija. Usvajanje i razvoj BCMS -a, ima za cilj da pomogne organizacijama da to i ostvare.

Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2022 u skadu sa SRPS ISO ISO 19011:2018 - 18. i 19. septembar

Ovaj dvodnevni vebinar zakazan za 18. i 19. septembar 2024. godine omogućiće vam bolje razumevanje koncepta upravljanja bezbednošću informacija, kao i savladavanje pravila za realizaciju internih provera prema zahtevima SRPS ISO 19011:2018.

Novi tehnički propisi i standardi iz oblasti bezbednosti liftova

Pravilnikom o bezbednosti liftova preciziraju se pojedine definicije i odredbe u vezi sa isporukom na tržištu i stavljanjem u upotrebu proizvoda na koje se ovaj pravilnik primenjuje

Medicinska sredstva – Primena inženjeringa upotrebljivosti na medicinsko sredstvo

Novi vebinar ISS-a, četvrti u nizu specijalizovanih vebinara - radionica iz oblasti medicinskih sredstava, koji se realizuje u saradnji sa kompanijom „SIGMA SYSTEMS” iz Niša.

Isprave i znakovi usaglašenosti u tehničkom zakonodavstvu novog pristupa

Isprave i znakovi usaglašenosti u tehničkom zakonodavstvu novog pristupa