Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

10. februar 2021. godine - Menadžment projektima - Dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2019

Saznajte kako će vam standard SRPS ISO 21500:2019 pomoći da standardizujete sve projekte u vašoj firmi i da povećate uspešnost projekata.

vebinar: Sertifikacija kao put do uspešnog poslovanja

Ovaj vebinar pruža saznanja o standardizaciji, standardu SRPS ISO 9001 i značaju primene ovog standarda, u svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i na to da li se radi o proizvodnim ili uslužnim delatnostima.

Vebinar „Uvod u rešavanje problema (Problem Solving)”

Četvorosatni vebinar „Uvod u rešavanje problema (Problem Solving)” ima za cilj da polaznicima približi koncepciju rešavanja problema, kao i da im omogući da se upoznaju sa više različitih metoda i tehnika koje se primenjuju u svim vrstama delatnosti.

Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja

Stručna obuka za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja se po treći put organizuje u okviru saradnje Instituta za standardizaciju Srbije i privrednog društva Proks Vision d.o.o. iz Beograda.

Interni proveravač integrisanog sistema menadžmenta SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018

Novi trodnevni vebinar objedinjuje znanja neophodna svakom internom proveravaču za tri najčešća sistema menadžmenta.

Medicinska sredstva – Sistemi menadžmenta kvalitetom i primena inženjeringa upotrebljivosti

Institut u saradnji sa kompanijom „SIGMA SYSTEMS” iz Niša, nastavlja organizaciju vebinara u čijem fokusu su medicinska sredstva, zahtevi standarda ISO 13485 i zahtevi primene inženjeringa upotrebljivosti na medicinske uređaje (EN 62366-1)

Vebinar: Tumačenje zahteva standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014 i preporuke za njegovu primenu

U skladu sa novonastalim okolnostima, obuka se održava u formi dvodnevnog vebinara i pruža mogućnost učesnicima da steknu nova znanja

Vebinar: Od zakona o informacionoj bezbednosti do standarda

Obeležavajući mesec informacione bezbednosti, ISS u saradnji sa RATEL-om, MTTT-om i MUP-om organizuje besplatni vebinar namenjen predstavnicima državnih organa.

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Vebinar: Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Uz konkretne primere za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 učesnici će kroz niz vežbi imati priliku da praktično primene stečeno znanje o principima QMS-a i na svojim radnim mestima

Pravilnik i standardi o ličnoj zaštitnoj opremi – Novine u regulativi

Vebinar je namenjen proizvođačima, uvoznicima i distributerima LZO, akreditovanim organizacijama u oblasti LZO, osobama zaduženim za prodaju ili nabavku LZO

Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?

Institut za standardizaciju Srbije nastavlja seriju vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva, temom koja je od posebnog značaja za sve organizacije koje žele da postanu imenovana tela za građevinske proizvode.

Stručna obuka: Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja

Stručna obuka za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja se po treći put organizuje u okviru saradnje Instituta za standardizaciju Srbije i privrednog društva Proks Vision d.o.o. iz Beograda

Kako se pripremiti za internu proveru sa udaljene lokacije (remote audit)?

Ovaj dvodnevni vebinar pruža detaljna uputstva koja su neophodna za realizovanje procesa i procedure interne provere sa udaljene lokacije

20. april 2021. godine - Pravilnik o bezbednosti mašina i srpski standardi

Ovaj vebinar je prilika da učesnici dobiju detaljne informacije i uputstva za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina, koji je usklađen sa načelima i zahtevima Direktive 2006/42/EC o mašinama (MD)

Upravljanje otpadnim vodama - Akcioni planovi

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa Udruženjem „3E” iz Beograda, organizuje vebinar od posebnog značaja za industrijske sisteme iz svih oblasti, a naročito u prehrambenoj industriji

16. april 2021. godine - Kako do zadovoljstva korisnika primenom standarda – Preporuke i rešavanje problema u praksi

Dobra praksa podrazumeva da organizacije imaju jasno definisane procese kojima će sprečiti da do prigovora, žalbe ili reklamacije uopšte dođe, a zatim i procese kojima će odgovoriti na prigovore korisnika

Interni proveravači sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017

Institut za standardizaciju Srbije organizuje ovaj vebinar u saradnji sa Institutom za unapređenje poslovanja (IBI)