Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Tumačenje zahteva standarda za akreditaciju laboratorija SRPS ISO/IEC 17025:2017 i preporuke za njegovu primenu

Dvodnevni seminar posvećen tumačenju zahteva standarda za akreditaciju laboratorija SRPS ISO/IEC 17025:2017, održava se 19. i 20. septembra 2023. godine uživo u prostorijama Instituta.

Menadžment projektima – dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2021 i SRPS ISO 21502:2021

Saznajte kako će vam ovi standardi pomoći da standardizujete sve projekte u vašoj firmi i da povećate uspešnost projekata

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu (vebinar)

Uz konkretne primere za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO 9001:2015 učesnici će kroz niz vežbi imati priliku da praktično primene stečeno znanje o principima QMS-a i na svojim radnim mestima.

Interne provere sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018

Obuka namenjena unapređenju i sticanju znanja i veština vezanih za interne provere sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018

Primena standarda za društveno odgovorno poslovanje u kompanijama – sličnosti i razlike između standarda SRPS ISO 26000, SA 8000, SMETA i BSCI - 4. i 5. novembar 2021. godine

NOVO! Primena standarda za društveno odgovorno poslovanje u kompanijama – sličnosti i razlike između standarda SRPS ISO 26000, SA 8000, SMETA i BSCI“ – dvodnevni: 4. i 5. novembar 2021. godine

Onlajn radionica: Rizici i prilike u laboratorijama

Onlajn-radionica posvećena je razumevanju procesa upravljanja rizicima i prilikama u laboratorijama koje su sistem menadžmenta i laboratorijske aktivnosti usaglasile sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 održava se 27. oktobra 2023. godine.

Informaciona bezbednost u praksi

Na vebinaru će poseban akcenat biti stavljen na primenu serije standarda iz oblasti informacionih tehnologija i zahteve sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u kontekstu ukupnih poslovnih rizika u organizaciji.

30. juni i 1. juli 2022. godine - Interne provere sistema menadžmenta energijom prema SRPS EN ISO 50001:2018

Interne provere sistema menadžmenta energijom prema SRPS EN ISO 50001:2018 je dvodnevni kurs koji će se održati uživo u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije.

Tumačenje smernica standarda SRPS ISO 45003:2021 – Smernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima

Vebinar je posvećen standardu koja pruža jedinstveni skup smernica i praktičnih preporuka za upravljanje rizicima u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu koji su prouzrokovani psihosocijalnim faktorima

Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje prema SRPS ISO/IEC 17020:2012 (vebinar)

Obuka ima za cilj da poboljša razumevanje i tumačenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, kako bi učesnicima bila olakšana primena dokumenata sistema menadžmenta u kontrolnim telima.

Tumačenje zahteva standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014 sa osvrtom na novine koje donosi nova verzija ISO 15189:2022 (seminar)

Dvodnevni vebinar posvećen tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014, koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija, proširen je novineama koje donosi nova verzija standarda ISO 15189:2022.

Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17020:2012 (praktična obuka)

Kurs posvećen sticanju i inoviranju znanja za interne proveravače sistema menadžmenta kontrolnih tela prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 održava se 26. i 27. septembra 2023. godine.

Tumačenje zahteva standarda za akreditaciju laboratorija SRPS ISO 17025:2017 i preporuke za njegovu primenu

Obuka posvećena tumačenju zahteva standarda za akreditaciju laboratorija SRPS ISO 17025:2017, u formi vebinara, održava se 18. i 19. septembra 2023. godine.

Interna provera prema SRPS ISO 9001:2015 i SRPS EN ISO 19011:2018

Dvodnevni kurs je namenjen sticanju i inoviranju znanja za interne proveravače sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom SRPS EN ISO 19011 održava se 26. i 27. oktobra 2023. godine u Institutu.

28. oktobar 2022. godine – Kontekst organizacije u standardima sistema menadžmenta

Svrha ovog seminara je da se učesnici upoznaju sa pojmom, postupkom i metodologijom analize i utvrđivanja konteksta organizacije u skladu sa tačkom 4.1 standarda SRPS ISO 9001:2015, kao u drugim standardima sistema menadžmenta.

Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje prema SRPS ISO/IEC 17020:2012 (vebinar) - 27. april 2023. godine

Obuka ima za cilj da poboljša razumevanje i tumačenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, kako bi učesnicima bila olakšana primena dokumenata sistema menadžmenta u kontrolnim telima.