Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Zahtevi standarda SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 za tela koja sertifikuju proizvode, procese i usluge

Ovaj vebinar ima za cilj da pomogne razumevanju i tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, kako bi polaznicima vebinara bila olakšana izrada potrebne dokumentacije i primena/održavanje primene standarda u svojoj organizaciji

Analiza zahteva standarda SRPS ISO 45001:2018 i preporuke za njegovu primenu

Vebinar je posvećen međunarodnom standardu iz oblasti menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:20018, koji je objavljen i kao nacionalni standard SRPS ISO 45001:20018 na srpskom jeziku

Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?

Institut za standardizaciju Srbije nastavlja seriju vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva, temom koja je od posebnog značaja za sve organizacije koje žele da postanu imenovana tela za građevinske proizvode.

Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja

Stručna obuka za izradu dokumenata procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja se po treći put organizuje u okviru saradnje Instituta za standardizaciju Srbije i privrednog društva Proks Vision d.o.o. iz Beograda.

3. mart 2021. godine - NOVI VEBINAR: SERTIFIKACIJA KAO PUT DO USPEŠNOG POSLOVANJA

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema SRPS ISO 9001:2015, kao i organizacijama koje nameravaju da ga implementiraju

22 - 23. april 2021. godine – Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 za tela koja sertifikuju osobe

Ovaj vebinar ima za cilj da pomogne u razumevanju i tumačenju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012, kako bi polaznicima bila olakšana izrada neophodne dokumentacije, kao i primena/održavanje primene standarda u svojoj organizaciji .

Interna provera sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22301:2020

Ostvarenje kontinuiteta poslovanja svakako je jedan od prioritetnih ciljeva svih organizacija. Usvajanje i razvoj BCMS -a, ima za cilj da pomogne organizacijama da to i ostvare.

20. i 21. april 2021. godine – Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014 (praktična obuka)

Ovaj dvodnevni vebinar omogućiće vam bolje razumevanje koncepta upravljanja bezbednošću informacija, kao i savladavanje pravila za realizaciju internih provera prema zahtevima SRPS ISO 19011:2018.

7. maj 2021. godine – Novi tehnički propisi i standardi iz oblasti bezbednosti liftova

Pravilnikom o bezbednosti liftova preciziraju se pojedine definicije i odredbe u vezi sa isporukom na tržištu i stavljanjem u upotrebu proizvoda na koje se ovaj pravilnik primenjuje

23. april 2021. godine - Medicinska sredstva – Primena inženjeringa upotrebljivosti na medicinsko sredstvo

Novi vebinar ISS-a, četvrti u nizu specijalizovanih vebinara - radionica iz oblasti medicinskih sredstava, koji se realizuje u saradnji sa kompanijom „SIGMA SYSTEMS” iz Niša.