Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Tumačenje smernica standarda SRPS ISO 45003:2021 – Smernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima

Vebinar je posvećen standardu koja pruža jedinstveni skup smernica i praktičnih preporuka za upravljanje rizicima u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu koji su prouzrokovani psihosocijalnim faktorima

Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje prema SRPS ISO/IEC 17020:2012

Obuka ima za cilj da poboljša razumevanje i tumačenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, kako bi učesnicima bila olakšana primena dokumenata sistema menadžmenta u kontrolnim telima.

2. i 3. novembar 2022. godine - Tumačenje zahteva standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014 sa osvrtom na novine koje donosi nova verzija ISO FDIS 15189

Dvodnevni vebinar posvećen tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014, koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija, proširen je novineama koje donosi nova verzija standarda ISO FDIS 15189 .

29. i 30. novembar 2022. godine – Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17020:2012 (praktična obuka)

Kurs posvećen sticanju i inoviranju znanja za interne proveravače sistema menadžmenta kontrolnih tela prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 održava se uživo u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, Banovo Brdo.

19. i 20. oktobar 2022. godine – Dvodnevni kurs: Interna provera prema SRPS ISO 9001:2015 i SRPS EN ISO 19011:2018

Dvodnevni kurs je namenjen inoviranju znanja za interne proveravače sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom SRPS EN ISO 19011.

28. oktobar 2022. godine – Kontekst organizacije u standardima sistema menadžmenta

Svrha ovog seminara je da se učesnici upoznaju sa pojmom, postupkom i metodologijom analize i utvrđivanja konteksta organizacije u skladu sa tačkom 4.1 standarda SRPS ISO 9001:2015, kao u drugim standardima sistema menadžmenta.

15. decembar 2022. godine - Merna nesigurnost kao zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 – primena u merenjima u fizici (praktična obuka- seminar)

Seminar je zamišljen kao nastavak osnovnog dvodnevnog seminara o mernoj nesigurnosti. Poželjno je da polaznici imaju osnovno znanje o mernoj nesigurnosti, a prednost je da su pohađali pomenuti dvodnevni seminar.

31. oktobar 2022. godine - Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje prema SRPS ISO/IEC 17020:2012

Obuka ima za cilj da poboljša razumevanje i tumačenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, kako bi učesnicima bila olakšana primena dokumenata sistema menadžmenta u kontrolnim telima.

2, 3. i 4. novembar 2022. godine – Interne provere integrisanog sistema menadžmenta prema SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018

Trodnevni kurs objedinjuje znanja neophodna svakom internom proveravaču za tri najčešća sistema menadžmenta. Pored objašenjenja i korisnih informacija, vebinar obuhvata i praktična vežbanja i simulaciju interne provere.

23. i 24. novembar 2022. godine – Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka)

Ovaj kurs organizovan je kao dvodnevna praktična obuka namenjena internim proveravačima sistema menadžmenta laboratorija kako bi stekli i inovirali znanja prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

2. decembar 2022. godine – Onlajn radionica: Rizici u laboratorijama (identifikacija, analiza, vrednovanje i kontrola)

Obuka je posvećena razumevanju procesa procene rizika i upravljanja rizikom u laboratorijama. Kroz primere i diskusiju detaljno će biti obrađeni rizici u laboratorijama.

15. novembar 2022. godine - Bezbednost informacija – standard ISO/IEC 27001:2013, sektorski standardi, zakonodavstvo i evropska regulativa

Predavanja obuhvataju tumačenje pojedinih zahteva standarda ISO/IEC 27001:2013 i preporuke za njegovu uspešniju primenu, kao i ukazivanje na novine koje će doneti najnovija verzija ovog standarda

21. i 23. decembar 2022. – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN IEC 31010:2019 – Viši nivo

Viši nivo onlajn radionice daje uvid u sofisticirane tehnike za procenu rizika kojima se dobija i veća preciznost.

21. decembar 2022. godine - Seminar: Standardizacija za vetroenergetske sisteme (VES)

Seminar se odnosi na upoznavanje sa standardima i opremom sa posebnim osvrtom na kvalitet opreme za vetroenergetske sisteme (VES) i primerom transformatora za vetroenergetske sisteme (VES), kao i na povezivanje na elekteroenergetsku mrežu.