Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

2, 3. i 4. novembar 2022. godine – Interne provere integrisanog sistema menadžmenta prema SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018

Trodnevni kurs objedinjuje znanja neophodna svakom internom proveravaču za tri najčešća sistema menadžmenta. Pored objašenjenja i korisnih informacija, vebinar obuhvata i praktična vežbanja i simulaciju interne provere.

Sprovođenje internih provera prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 (praktična obuka)

Kurs namenjen sticanju i inoviranju znanja o internim proverama sistema menadžmenta laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 ordžaće se 10. i 11. oktobra 2023. godine uživo u prostorijama Instituta.

Radionica: Rizici u laboratorijama (identifikacija, analiza, vrednovanje i kontrola)

Obuka je posvećena razumevanju procesa procene rizika i upravljanja rizikom u laboratorijama održava se uživo 23. novembra 2023. godine. Kroz primere i diskusiju detaljno će biti obrađeni rizici u laboratorijama.

15. novembar 2022. godine - Bezbednost informacija – standard ISO/IEC 27001:2013, sektorski standardi, zakonodavstvo i evropska regulativa

Predavanja obuhvataju tumačenje pojedinih zahteva standarda ISO/IEC 27001:2013 i preporuke za njegovu uspešniju primenu, kao i ukazivanje na novine koje će doneti najnovija verzija ovog standarda

21. i 23. decembar 2022. – Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN IEC 31010:2019 – Viši nivo

Viši nivo onlajn radionice daje uvid u sofisticirane tehnike za procenu rizika kojima se dobija i veća preciznost.

27. decembar 2022. godine - Seminar: Standardizacija za vetroenergetske sisteme (VES)

Seminar se odnosi na upoznavanje sa standardima i opremom sa posebnim osvrtom na kvalitet opreme za vetroenergetske sisteme (VES) i primerom transformatora za vetroenergetske sisteme (VES), kao i na povezivanje na elekteroenergetsku mrežu.

Izmene ISO/IEC 27001:2022&ISO/IEC 27002:2022 – Šta sada?

Satznajte koje izmene donose nove verzije standarda ISO/IEC 27001:2022&ISO/IEC 27002:2022 i kako se pripremiti za njihovu primenu na vebinaru koji se održava 29. septembra 2023. godine.

Tumačenje smernica standarda SRPS ISO 45003:2021 – Smernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima – 19. januar 2023. godine

Promotivna besplatna obuka na temu „Tumačenje smernica standarda SRPS ISO 45003:2021 – Smernice za upravljanje psihosocijalnim rizicima”, najavljena je još u oktobru, povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, održačće se u januarau 2023. godine.

Efektivnost interne provere prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Novi vebinar koji polaznicima daje teorijske i praktične instrukcije za povećanje efektivnosti internih provera po navedenom standardu

Tumačenje zahteva SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu ( vebinar)

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 14001:2015 ili uvode sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u svoje organizacije

Medicinska sredstva – primena menadžmenta rizikom na medicinska sredstva (vebinar)

Medicinska sredstva – primena menadžmenta rizikom na medicinska sredstva (vebinar)

Obuka namenjena svim organizacijama koje se bave medicinskim sredstvima u nekoj od faza životnog ciklusa (projektovanje i razvoj, proizvodnja, skladištenje i distribucija, postavljanje ili servisiranje medicinskog sredstva...)

Priprema za polaganje stručnog ispita za bezbednost i zdravlje na radu

Priprema za polaganje stručnog ispita za bezbednost i zdravlje na radu

Petodnevna obuka za sticanje sertifikata za stručno lice u oblasti BZR

Tumačenje zahteva standarda za sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Vebinar se održava 5. oktobra 2023. godine i namenjen je svim organizacijama koje su sertifikovane prema SRPS ISO 9001:2015 ili uvode sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u svoje organizacije

Tumačenje zahteva standarda za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu SRPS ISO 45001:20018 i preporuke za njegovu primenu

Vebinar namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema SRPS ISO 45001:20018 ili uvode sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u svoje organizacije.

Interne provere sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015

Obuka namenjena unapređenju i sticanju znanja i veština vezanih za interne provere sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015, održava 27. i 28. novembra 2023. godine uživo u prostorijama Instituta.

Tumačenje zahteva standarda za sistema menadžmenta zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Vebinar se održava 22. novembra 2023. godine i namenjen je svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 14001:2015 ili uvode sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u svoje organizacije.

Menadžment emergentnim rizicima (rizicima u nastajanju) u operativnom okruženju

Menadžment emergentnim rizicima (rizicima u nastajanju) u operativnom okruženju

Jednodnevna radionica sa stručnjacima sa velikim internacionalnim iskustvom